Om SD-WAN

Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) har revolutionerat sättet företag bygger och hanterar sina nätverk. Med en ökande beroende av molnbaserade applikationer och tjänster, har traditionella WAN-lösningar blivit otillräckliga. SD-WAN erbjuder en modern lösning för dagens nätverksutmaningar.

Vad är SD-WAN?

SD-WAN är en virtualiserad WAN-arkitektur som tillåter företag att utnyttja vilken kombination av transporttjänster – inklusive MPLS, LTE och bredbandsinternet – för att säkert ansluta användare till applikationer. Den centrala komponenten i SD-WAN är dess förmåga att separera nätverkets styr- och data-plan.

Fördelar med SD-WAN

Ökad prestanda: Genom att prioritera trafik baserat på affärsbehov kan SD-WAN säkerställa hög prestanda för kritiska applikationer.

Kostnadsbesparingar: Företag kan minska sin beroende av dyra MPLS-länkar genom att använda billigare internetanslutningar.

Förbättrad säkerhet: SD-WAN-lösningar kommer ofta med inbyggda säkerhetsfunktioner som brandväggar, kryptering och säkerhetspolicyhantering.

Centraliserad styrning: Genom en centraliserad styrenhet kan nätverksadministratörer enkelt konfigurera och övervaka hela WAN-nätverket.

Molnintegration: SD-WAN kan direkt och säkert ansluta filialer och datacenter till molntjänster utan att behöva gå igenom ett centralt datacenter.

Utmaningar med SD-WAN

Komplexitet: Medan SD-WAN kan förenkla nätverksdriften, kan initiala konfigurationer och installationer vara komplexa.

Beroende av bandbredd: Även om SD-WAN kan använda flera länkar, kräver högkvalitativa tjänster som VoIP och video fortfarande tillräcklig bandbredd.

Säkerhetsbekymmer: Trots inbyggda säkerhetsfunktioner, introducerar användningen av offentliga internetanslutningar potentiella säkerhetsrisker.

Hur får man tillgång till SD-WAN?

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) är en avancerad teknik som används för att ansluta datorer och nätverk över långa avstånd. För att få tillgång till SD-WAN finns det två alternativ: att köpa en dedikerad enhet eller att använda en molnbaserad lösning.

Om du väljer att köpa en dedikerad SD-WAN-enhet, kan du kontakta ett företag som specialiserar sig på nätverkslösningar. Om du hellre vill använda en molnbaserad lösning för SD-WAN finns det olika tjänsteleverantörer som erbjuder molnbaserade SD-WAN-tjänster. Kontakta den leverantör du är intresserad av för att veta mer.

Vad skiljer SD-WAN från traditionella nätverk?

SD-WAN ger företag möjligheten att skala och förvalta sina nätverk säkert och effektivt. Användare kan koppla upp sig mot sina applikationer och tjänster från nästan var som helst, och behöver inte använda dedikerade linjer för att uppnå högre bandbredd och prestanda. Användare slipper även behovet av att ha teknisk personal vid varje plats, vilket är en stor fördel jämfört med traditionella WAN-nätverk.